خرید عمده فوق روان کننده بتن
نوشته شده در یک شنبه 11 مهر 1400
بازدید : 118
نویسنده : احسان

فوق روان کننده بتن یک مایع مکمل بتن است که با ترکیب شدن با بتن می تواند آن را برای بتن ریزی آماده کند.

با استفاده از فوق روان کننده بتن میث توانید به حفظ اسلامپ بتن و روان شدن بتن کمک کنید.

این ماده یکی از مواد مهم در بین مکمل های بتن. apply here